secman

kurs na
bezpieczeństwo IT

SPLUNK

1.

Centralne logowanie

Wszystkie logi w jednym miejscu.

2.

Przeszukiwanie logów

Mechanizmy SPLUNK zapewniają odszukanie archiwalnych zdarzeń według różnych kryteriów.

3.

Przejrzystość danych

Przyjazny interfejs webowy ułatwia zrozumienie zdarzeń z dziennków systemowych.

4.

Korelacja zdarzeń

Poprzez zbieranie zdarzeń z różnych systemów SPLUNK ułatwia korelację i szybsze znalezienie przyczyn problemów sieciowych.