secman

kurs na
bezpieczeństwo IT

NIDS - Network Intrusion Detection System

1.

Wykrywanie włamań

NIDS umożliwia wykrycie incydentów bezpieczeństwa IT w sieciach komputerowych.

2.

Detekcja skanowania sieci

Atak sieciowy rozpoczyna się fazą rekonesansu usłu i luk bezpieczeńsytwa- NIDS wykrywa tego typu skanowanie.

3.

Wykrycie wycieków danych

Dzięki elastyczności w tworzeniu i modyfikacji reguł NIDS umożliwia wykrycie nieuprawnionej transmisji danych np. poza sieć firmową.

4.

Detekcja zainfekowanych stacji komputerowych

NIDS umożliwia rozpoznanie podejrzanego ruchu sieciowego, co często jest jedynym sposobem detekcji stacji roboczych zarażonych przez szkodliwe oprogramowanie.