secman

kurs na
bezpieczeństwo IT

HIDS - Host Intrusion Detection System

1.

Wykrywanie włamań

HIDS umożliwia wykrycie incydentów bezpieczeństwa IT w oparciu o analizę zdarzeń na serwerach.

2.

Zmiana konfiguracji

System monitorujący zostanie powiadomiony o zmianach w plikach konfiguracyjnych systemów LINUX lub rejestrze systemów WINDOWS.

3.

Wczesne wykrycie

Analiza logów na systemach z zainstalowanym HIDS umożliwia wczesne wykrycie problemów z danym serwerem lub stacją roboczą.

4.

Moduł przeciw rootkitom

HIDS cyklicznie sprawdza system pod kątem obecnośc rootkitów, tj. ukrytego szkodliwego oprogramowania.