secman

kurs na
bezpieczeństwo IT

Usługa katalogowa - Windows Server

1.

Organizacja sieci firmowej

Usługa katalogowa zapewnia uporządkowaną, hierarchiczną organizację sieci komputerowej odpowiadająca strukturze firmy.

2.

Sprawne zarządzanie

Spójny system zarządzania użytkownikami, aplikacjami, urządzeniami sieciowymi i zasobami sieciowymi.

3.

Bezpieczeństwo

Usługa katalogowa wymusza uwierzytelnianie w domenie sieci firmowej. Zasady grup pozwalają centralnie zarządzać bezpieczną konfiguracją komputerów, aktualizacjami, prawami i ograniczeniami użytkowników.

4.

Technologia Microsoft Windows Server

Sprawdzona i rozwijana od lat technologia wdrożona w tysiącach firm na świeci (95% firm z listy Fortune).