secman

kurs na
bezpieczeństwo IT

Usługa katalogowa - Samba 4

1.

Organizacja sieci firmowej

Usługa katalogowa zapewnia uporządkowaną, hierarchiczną organizację sieci komputerowej odpowiadająca strukturze firmy.

2.

Sprawne zarządzanie

Spójny system zarządzania użytkownikami, aplikacjami, urządzeniami sieciowymi i zasobami sieciowymi.

3.

Bezpieczeństwo

Usługa katalogowa wymusza uwierzytelnianie w domenie sieci firmowej. Zasady grup pozwalają centralnie zarządzać bezpieczną konfiguracją komputerów, aktualizacjami, prawami i ograniczeniami użytkowników.

4.

Bezpłatna licencja - rozwiązanie opensource

Dzięki wymuszonej przez Komisję Europejską interoperacyjność usług katalogowych, Samba 4 zapewnia funkcjonalność zgodną z Windows Server dla usługi katalogowej.